Тайский язык тема - транспорт. Учить список слов о транспорте на тайском.

Список слов про транспорт на тайском языке
1การขนส่ง
2เครื่องบิน
3รถพยาบาล
4รถบัส
5รถ
6รถบรรทุก
7รถดับเพลิง
8เฮลิคอปเตอร์
9รถจักรยานยนต์
10การเปลี่ยนแปลง
11รถตำรวจ
12ถนน
13ปลาเซลฟิช
14เรือ
15ถนน
16เรือดำน้ำ
17รถไฟฟ้าใต้ดิน
18รถแทรกเตอร์
19ไฟ
20รถไฟ
21ที่ข้าม
22รถตู้