Учим название фигур. Объемные и плоские фигуры. Тайский язык.

№ фигуры Название фигур на тайском языке
1สามเหลี่ยม
2สี่เหลี่ยม
3รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
4สี่เหลี่ยมผืนผ้า
5สี่เหลี่ยมด้านขนาน
6สี่เหลี่ยมคางหมู
7จัตุรัส
8รูปห้าเหลี่ยม
9หกเหลี่ยม
10รูปแปดเหลี่ยม
11รูปหลายเหลี่ยม
12วงกลม
13รูปไข่
14วงรี
15แหวน
16ลูกบาศก์
17กระบอก
18ทรงกลม (ลูก)
19parallelepiped
20รูปกรวย
21ปิรามิด
22ปริซึม
23เดือน
24ดาว
25หัวใจ