Учим цифры на словацком языке. Словацкие числа.

Арабские цифры Цифры на словацком языке
0nula
1jedna
2dva
3tri
4štyri
5päť
6šesť
7sedem
8osem
9deväť
10desať
11jedenásť
12dvanásť
13trinásť
14štrnásť
15pätnásť
16šestnásť
17sedemnásť
18osemnásť
19devätnásť
20dvadsať
30tridsať
40štyridsať
50päťdesiat
60šesťdesiat
70sedemdesiat
80osemdesiat
90deväťdesiat
100sto
200dvesto
300tri
400štyri
500päť
600šesť
700sedem
800osem
900deväť
1000jeden tisíc
2000dvetisíc
3000tritisíc
4000štyritisíc
5000päť tisíc
6000šesť tisíc
7000sedem tisíc
8000osem tisíc
9000deväť tisíc
10000desať tisíc
1000000milión
1000000000miliarda
1000000000000bilión