Learn Serbian language, topic - days of the week. Days in Serbian.

Day of the week in Serbian
0Понедељак
1Уторак
2Среда
3Четвртак
4Петак
5Субота
6Недеља