Learn Bulgarian language, topic - days of the week. Days in Bulgarian.

Day of the week in Bulgarian
0Понеделник
1Вторник
2Сряда
3Четвъртък
4Петък
5Събота
6Неделя