Norwegian (Bokmål) language topic - forest animals. Learn the names of forest animals - the word list in Norwegian (Bokmål).

Forest animals in Norwegian (Bokmål).
1stork
2protein
3bever
4ulv
5hakkespett
6pinnsvin
7vaskebjørn
8hare
9villsvin
10fox
11elg
12bjørn
13mus
14hjort
15tit
16ugle
17and