Learn names of twelve months in Norwegian (Bokmål). Norwegian (Bokmål) language.

Names of the months of the year in Norwegian (Bokmål)
1Januar
2Februar
3Mars
4April
5Mai
6Juni
7Juli
8August
9September
10Oktober
11November
12Desember