Catalan language topic - transport. Learn the list of words for transport in Catalan.

Word list for transport in Catalan
1transport
2pla
3ambulància
4autobús
5cotxe
6camió
7camió de bombers
8helicòpter
9motocicleta
10transició
11cotxe de policia
12carretera
13peix vela
14vaixell
15carrer
16submarí
17metre
18tractor
19llums
20tren
21encreuament
22furgoneta