Learn name of geometric shapes in Slovak. Volumetric and planes figures. Slovak language.

Names of the geometric figures in Slovak
1trojuholník
2námestí
3kosoštvorec
4obdĺžnik
5rovnobežník
6lichobežník
7štvoruholník
8päťuholník
9hexagon
10osemuholník
11polygón
12kruh
13oválny
14elipsa
15krúžok
16kocka
17valec
18guľa (guľa)
19rovnobežnostena
20kužeľ
21pyramída
22hranol
23mesiac
24hviezda
25srdce