Чеський алфавіт. Букви чеської мови

Сучасний алфавіт чеської мови створений на латинській основі і складається з 42 букв. Виключно латинських знаків, що позначають схожі звуки, з них 28.

Наголос у чехів завжди падає на перший склад. Особливістю мови є чергування коротких і довгих приголосних і голосних, безліч відмінків і відмін.

Чеські заголовні і прописні букви мають різну графіку, як у всіх європейських мовах. З їх урахуванням символів в мові буде 84.

Букви в чеському алфавіті, які означають специфічні чеські звуки, яким немає аналогу на латині, утворюються поєднанням близьких за звучанням або етимології латинських букв з так званими діактричними знаками (умляутами). Чеський алфавіт не такий вже й простий, він містить один дифтонг ch, який передає на письмі звук, відповідний російському [х].

Чеські букви q, w застосовуються тільки для передачі оригінального написання іншомовних слів. Якщо такі слова «приживаються» в чеській мові, ці літери замінюються відповідно на kv, v. Також чехи використовують диграфи dz і dž, які в алфавіті не представлені..

Діакритичні знаки гачок (ˇ) і чарка (á) позначають варіанти вимови звуків і в стандартному алфавіті вони не представлені. Тому, коли ми вчимо літери чеського алфавіту, треба розуміти: вони далеко не вичерпують усього різноманіття символів, що зустрічаються в реальних текстах.

Букви з чаркою (Акутом) - á, ů, é, ý, í, ú, ó - передають довгі голосні звуки. Вони в алфавіті розташовані за такими ж буквами без чарки. Акцентуйовані букви в словниках стоять після неакцентуйованих за рівнем складності акценту. Наприклад, kura стоїть в словнику перед kúra, а останнє - перед kůra.

Враховуючі такі особливості, чеські букви для дітей іншої національності найчастіше важко читаються. В таких випадках вивчати алфавіт для дітей онлайн - буде кращим рішенням. Наш сайт дозволить Вашій дитині не втратити зацікавленість на півдорозі у вивченні чеського алфавіту.

На чеському алфавіті засновані азбуки інших слов'янських, балтійських, фіно-угорських народів з заміною, вилученням або додаванням окремих букв. Вчені російської Академії наук використовують його для транслітерації кирилиці слов'янських мов. Щоб зрозуміти, як читаються ці букви в оригіналі, найкраще вивчати чеський алфавіт онлайн на нашому сайті (alfavit-online.in.ua).

Вчити чеський алфавіт онлайн. Чеська абетка для дітей. Вчимо букви чеської мови.

 • A a [а]
 • Á á [долгая а]
 • B b [бэ]
 • C c [цэ]
 • Č č [чэ]
 • D d [дэ]
 • Ď ď [де]
 • E e [э]
 • É é [э долгая]
 • Ě ě [е]
 • F f [эф]
 • G g [гэ]
 • H h [ѓа]
 • Ch ch [ха]
 • I i [и]
 • Í í [и долгая]
 • J j [йе]
 • K k [ка]
 • L l [эл]
 • M m [эм]
 • N n [эн]
 • Ň ň [энь]
 • O o [о]
 • Ó ó [о долгая]
 • P p [пэ]
 • Q q [квэ]
 • R r [эр]
 • Ř ř [эрж]
 • S s [эс]
 • Š š [эш]
 • T t [тэ]
 • Ť ť [те]
 • U u [у]
 • Ú ú [у долгая]
 • Ů ů [у с кружком]
 • V v [вэ]
 • W w [двойная вэ]
 • X x [икс]
 • Y y [ипсилон]
 • Ý ý [ипсилон долгий]
 • Z z [зет]
 • Ž ž [жет]