Фінський алфавіт. Букви фінської мови

Вчити фінський алфавіт онлайн. Фінська абетка для дітей. Вчимо букви фінської мови.

 • A a [aa]
 • B b [bee]
 • C c [see]
 • D d [dee]
 • E e [ee]
 • F f [äf, ef]
 • G g [gee]
 • H h [hoo]
 • I i [ii]
 • J j [jii]
 • K k [koo]
 • L l [äl]
 • M m [äm, ämmä]
 • N n [än, ännä]
 • O o [oo]
 • P p [pee]
 • Q q [kuu]
 • R r [är]
 • S s [äs]
 • Š š [äš]
 • T t [tee]
 • U u [uu]
 • V v [vee]
 • W w [kaksois-vee]
 • X x [äks]
 • Y y [yy]
 • Z z [tset, tseta]
 • Ž ž [tgeta]
 • Å å [ruotsalainen]
 • Ä ä [ää]
 • Ö ö [öö]