Польський алфавіт. Букви польської мови

Базою алфавіту польської мови вважається латиниця, до якої включені такі діакритичні знаки, як: «kreska» (ć, ń, ó, ś, ź), точка над літерами «kropka» (ż), нижній «хвостик» «ogonek» (ą, ę), поперечна риса (ł). Польський алфавіт укупі з чеським є різновидами слов'янської писемності. У свою чергу, на чеському алфавіті базуються основи словенської, хорватської і словацької мов, а на польському - кашубської.

У складі польського алфавіту налічується 32 букви, з яких 9 голосних і 23 приголосних, а також 7 діаграфів: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz.

Коли ми вчимо літери польського алфавіту, важливим моментом є загострення уваги на відсутність у його складі букв q ( ку ) , v ( фау) та x ( ікс ) , в той час як в усній розмові і різних назвах вони періодично зустрічаються . Якщо ми пишемо рядкові , прописні літери в словах запозичених з інших мов, то передаємо їх поєднаннями, наприклад kw , ks , w , gs. Ряд звуків при написанні має кілька видових форм : [ x ] пишеться як h або ch , [ж] як ż або rz , [у] як u або ó . У польській мові є голосні , вимова яких здійснюється в ніс: Ę , ę вимовляється [ ен ] , Ą , ą вимовляється [ він ] . Що стосується наголосу, у всіх словах він встановлен на передостанньому складі.

Зручно вивчати польський алфавіт онлайн, за допомогою аудіо -і відеоматеріалів , т.к. важливим моментом є засвоєння правильної вимови . Вивчення цієї мови стане цікавим процесом тому , що він має одне коріння з російською . Добре засвоюється програма польської мови дітьми дошкільного та початкового шкільного віку. Спеціально розроблені методики вивчення алфавіту для дітей онлайн в домашніх умовах і здійснення перших кроків у читанні , в які включені барвисто оформлені букви для дітей, націлені на підвищення інтересу до мови.

Вчити польський алфавіт онлайн. Польська абетка для дітей. Вчимо букви польської мови.

 

 • A a [а]
 • Ą ą [он]
 • B b [бэ]
 • C c [цэ]
 • Ć ć [че]
 • D d [дэ]
 • E e [э]
 • Ę ę [эн]
 • F f [эф]
 • G g [ге]
 • H h [ха]
 • I i [и]
 • J j [йот]
 • K k [ка]
 • L l [эль]
 • Ł ł [эл]
 • M m [эм]
 • N n [эн]
 • Ń ń [энь]
 • O o [о]
 • Ó ó [о краткое]
 • P p [пэ]
 • Q q [ку]
 • R r [эр]
 • S s [эс]
 • Ś ś [эшь]
 • T t [тэ]
 • U u [у]
 • V v [фал]
 • W w [ву]
 • X x [икс]
 • Y y [игрэк]
 • Z z [зэт]
 • Ź ź [зет]
 • Ż ż [жэт]