Вчимо числа - словацька мова. Словацькі цифри.

Назва чисел - словацька мова
1nula
2jedna
3dva
4tri
5štyri
6päť
7šesť
8sedem
9osem
10deväť
11desať
12jedenásť
13dvanásť
14trinásť
15štrnásť
16pätnásť
17šestnásť
18sedemnásť
19osemnásť
20devätnásť
21dvadsať
22tridsať
23štyridsať
24päťdesiat
25šesťdesiat
26sedemdesiat
27osemdesiat
28deväťdesiat
29sto
30dvesto
31tri
32štyri
33päť
34šesť
35sedem
36osem
37deväť
38jeden tisíc
39dvetisíc
40tritisíc
41štyritisíc
42päť tisíc
43šesť tisíc
44sedem tisíc
45osem tisíc
46deväť tisíc
47desať tisíc
48milión
49miliarda
50bilión